KATANAC 38mm

Šifra: 01KAT0003
Barkod: 3873077003864

KATANAC 45mm

Šifra: 01KAT0001
Barkod: 3873077000221

KATANAC 63mm

Šifra: 01KAT0002
Barkod: 3873077000238

KATANAC RAVNI 70mm 3K

Šifra: 01KAT0006
Barkod: 3873077004403

KATANAC MESING 50mm 3K

Šifra: 01KAT0009
Barkod: 3873077012545

KATANAC MESING 40mm 3K

Šifra: 01KAT0008
Barkod: 3873077012538

KATANAC MESING 60mm 3K

Šifra: 01KAT0010
Barkod: 3873077012552

REZA ZA KATANAC 140mm 12/1

Šifra: 01KAT0007
Barkod: 3873077004953

KATANAC 38mm DUGE USKE

Šifra: 01KAT0011
Barkod: 3873077015614

KATANAC MESING 40mm 3K DUGE USKE

Šifra: 01KAT0012
Barkod: 3873077015621